Protectia mediului

Partenerii nostri s-au angajat de multă vreme în dezvoltarea şi îmbunătăţirea aplicaţiilor inovative ale gazelor pentru siguranţa mediului înconjurător.

Gazele şi tehnologiile pe care le comercializăm pentru tratamentul deşeurilor, a apelor reziduale şi a curenţilor de gaz sunt soluţii eficiente care pot rezolva probleme de protecţia mediului, îmbunătăţind în acelaşi timp productivitatea.

Cum sunt folosite gazele pentru protecția mediului:

Oxigen şi Ozon
Principala aplicaţie a oxigenului în domeniul protecţiei mediului este tratarea apelor reziduale în uzine cu nămoluri active, pentru activarea biomasei capabile să distrugă agenţii contaminanţi dizolvaţi (sistemul MIXFLO®); oxigenul este deasemenea utilizat pentru incinerarea deşeurilor. Ozonul, produs din oxigen pur, este utilizat în evacuarea şi tratamentul apei potabile şi al apelor reziduale, în mod special pentru purificarea apelor foarte poluate.

Dioxid de carbon
Dioxidul de carbon este utilizat în domeniul protecţiei mediului pentru controlul pH-ului apelor reziduale.
Astfel, prin intermediul tehnologiei Aquafreed®, pentru care furnizorul nostru deţine licenţa exclusivă în Italia , dioxidul de carbon este utilizat, în stare lichidă sau gazoasă, pentru regenerarea puţurilor de apă.
Dioxidul de carbon solid (gheaţă uscată) este de asemenea utilizat pentru tehnologiile de curăţare criogenică.

Azot
Azotul lichid este utilizat pentru măcinarea criogenică a anvelopelor uzate şi a deşeurilor de cauciuc.
Azotul este de asemenea utilizat pentru tratarea emisiilor de gaze prin tehnologiile de condensare criogenică sau prin absorbţia de carbon activată cu azot.

Amestecuri pentru monitorizarea mediului
Acestea sunt amestecuri de gaze utilizate pentru calibrarea instrumentelor de laborator, care permit analizarea mostrelor de substanţe necunoscute, prin identificarea naturii şi cantităţii acestora.
Precizia înaltă a acestor amestecuri asigură sistemul de referinţă şi, în consecinţă, siguranţa măsurătorilor. Acest lucru este esenţial pentru monitorizarea mediului, întrucât precizia măsurătorilor oferă garanţia standardelor de calitate cerute.
Aceste amestecuri sunt utilizate pentru monitorizarea emisiilor în atmosferă, pentru verificarea emisiilor automobilelor şi deasemenea pentru monitorizarea locurilor de muncă.